Działalność Stowarzyszenia w latach 2001 - 2014:

Współorganizacja międzynarodowego sympozjum biografistyki polonijnej pt. Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych, które odbyło się we wrześniu 2001 r. W Kwaterze Głównej NATO w Mons (Belgia).
Ufundowanie w 2001 roku 5 nagród dla wyróżniających się policjantów:
- dla dwóch laureatów konkursu ,, Bezpieczne świętokrzyskie” z województwa świętokrzyskiego
- dla dwóch laureatów konkursu ,,Patrol roku” z Wrocławia
- dla najlepszego absolwenta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Forma nagrody: dyplom, nagroda pieniężna w wysokości 500 zł oraz 4 dniowy pobyt w Brukseli
Przyznano nagrodę honorową dla komisarza Pawła Michalaka, pracownika Szkoły Policji w Katowicach za zorganizowanie w Konsulacie Generalnym RP w Brukseli wystawy plakietek policyjnych z całego świata.
Ufundowano w 2002 roku 3 nagrody dla wyróżniających się polskich policjantów:
- dla dwóch laureatów konkursu,, Bezpieczne świętokrzyskie” z województwa świętokrzyskiego
- dla najlepszego absolwenta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Forma nagrody: dyplom, nagroda pieniężna w wysokości 500 zł oraz 4 dniowy pobyt w Rzymie.
w zakresie gromadzenia zbiorów dla muzeum policji pozyskano:
- 537 odznak i plakietek policyjnych z różnych krajów świata
- mundury oficerskie policji z Litwy, Brazylii, Francji, Austrii, Holandii i USA
- wszystkie odznaki i dystynkcje współczesnej policji w Zimbabwe. 
W zakresie kontaktów z osobami polskiego pochodzenia służącymi w policji państw obcych:
- zaproszono na koszt Stowarzyszenia na sympozjum w NATO 2 oficerów polskiego pochodzenia z Policji litewskiej
- nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Amerykańskich Policjantów Polskiego Pochodzenia w Chicago, które przyznało prezesowi Stowarzyszenia honorowe członkostwo.
Nawiązano kontakt z francuskim stowarzyszeniem b. Funkcjonariuszy Interwencyjnej Grupy Żandarmerii Narodowej.
Zorganizowano konferencję prasową dla dziennikarzy polonijnych ( Kanada, Szwecja, Rosja, Francja, Niemcy, Belgia) z kadrą kierowniczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ( wrzesień 200).
Zorganizowano w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu spotkanie polonii paryskiej z insp. Michałem Otrębskim, przedstawicielem RP w Europejskim Biurze Policji w Hadze nt. Policja polska w unii europejskiej oraz wykład insp. Tadeusza Cieleckiego nt. Bezpieczeństwa w Polsce.
Wydano dwa numery Policyjnego Magazynu Historycznego „Policjanci”. 
Zorganizowano wspólnie z Ordynariatem Polowym WP promocję książki Duszpasterstwo policyjne.
Współorganizacja sympozjum naukowego oraz wystawy „Policja w ochronie zabytków sakralnych” (24 października 2009 – Katolicki Uniwersytet Lubelski).
Współorganizacja wystawy i konferencji „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
W okresie od października 2009 do 15 marca 2013 wystawę zaprezentowano podczas specjalistycznej konferencji naukowej w Iwoniczu, w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie, na Międzynarodowych Targach SACROEXPO i EXPOSITIO w Kielcach, w Miejskim Domu Kultury w Opocznie, na XV Targach Konserwatorskich i VII Targach Kościołów w Toruniu, w Ambasadzie RP w Kijowie, w Muzeum Miejskim we Lwowie, w Ambasadzie RP w Paryżu, w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, w Sejmie RP, w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, w Domu Kultury w Opatowie, w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, w Muzeum Niepodległości w Warszawie, na Zamku Królewskim w Warszawie, w Kolnie, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (z udziałem prezydenta RP), podczas Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa „Europoltech” w Warszawie, podczas Targów Poznańskich, w klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze, podczas obchodów jubileuszowych „10-lecia powiatu gołdapskiego (z udziałem delegacji z Rosji, Niemiec, Ukrainy i Litwy), w Szkole Policji w Słupsku, w Urzędzie Miasta Krakowa, na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Gdańskim, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie i Centrum Kultury w Solecznikach (Litwa).
Współorganizacja Międzynarodowej Wystawy „Policja w malarstwie, grafice i rysunku”, która zlokalizowana była w Muzeum Narodowym w Warszawie (7-8 listopada 2009).
Współorganizacja imprezy Policja śpiewa artystom. Koncert chóru KSP dla mieszkańców Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.
Udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej” oraz prezentacja wystawy Policja w ochronie zabytków sakralnych – Iwonicz 25-27 kwietnia 2010 r
Współorganizacja konferencji polsko-włoskiej nt. Policja w ochronie sztuki sakralnej w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie – 23-26 maja 2010 r.
Wykonano i przekazano do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (jako stałą ekspozycję) 12 wielobarwnych plansz obrazujących działania Policji w zakresie odzyskiwania skradzionych dzieł sztuki.
Nawiązano stałą współpracę z Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Fundacją Polonia Semper Fidelis w Warszawie w zakresie wspólnego promowania polskiej Policji.
Współorganizacja wystawy-aukcji „Artyści dla Policji”, która odbyła się w 20 listopada 2010 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Współorganizacja I Sympozjum Biografistyki Policyjnej „Policjanci wczoraj i dziś” na Uniwersytecie Warszawskim (21 października 2011) oraz opracowanie i wydanie materiałów konferencyjnych.
Udział w Targach Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie 16-18. 05. 2013.
Współorganoizacja sympozjum naukowego „Muzealnictwo, archiwistyka i wystawiennictwo policyjne. Historia i współczesność” [I edycja Muzeum Niepodległości w Warszawie 27.06.2013, II edycja Muzeum Narodowe w Kielcach 20.09.2013, III edycja Szkoła Policji w Katowicach 20.10.2013]
Podpisano porozumienie o współpracy z:
Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie 
Fundacją Polonia Semper Fidelis w Warszawie
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych