Zapisz się:

   

 

Obok znajduje się link do deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Muzeum Policji, którą należy wydrukować i wypełnić. Następnie proszę ją przesłać na wskazany adres w deklaracji.

 

 

Roczną składkę członkowską w wysokości 60 zł należy przekazać na konto Stowarzyszenia „Muzeum Policji” Alior Bank S.A. Oddział w Kielcach, nr konta: 41 2490 0005 0000 4530 9349 4152. Przy wpłacie składki proszę podać numer legitymacji członkowskiej.

  

Wzór legitymacji (awers i rewers):