23 listopada 2017 - "Polacy w siłach zbrojnych i policji państw obcych"

W dniu 23 listopada 2017 roku w Parku Tradycji Siemianowickiego Centrum Kultury zaprezentowano wystawę Polacy w siłach zbrojnych i policji państw obcych” przygotowaną przez Fundację Polonia Semper Fidelis, Muzeum Niepodległości i Stowarzyszenie Muzeum Policji.
Na planszach typu roll-up ukazano sylwetki Polaków i osób polskiego pochodzenia z 33 krajów, którzy służyli w siłach zbrojnych i policji państw obcych.
Wystawie towarzyszyła konferencja biografistyki polonijnej podczas, której wygłoszono pięć tematycznych referatów dotyczących udziału Polaków w służbie państw obcych. Wykładowcami byli: gen. dyw. Zbigniew Galec z Fundacji Polonia Semper Fidelis, dr Tadeusz Skoczek dyrektor Muzeum Niepodległości, płk Stanisław Dąbrowski z Wojskowej Akademii Technicznej, płk dr Jacek Macyszyn dyrektor Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz dr Jan Znajdek dyrektor Instytutu Administracji Wszechnicy Polskiej w Warszawie.
Podczas konferencji prezes Stowarzyszenia Muzeum Policji prof. Zbigniew Judycki uhonorował medalami „Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji” prezydenta Siemianowic Śląskich Rafała Piecha oraz Karola Kubika i Sławomira Kubika.
Biografistyka polonijna a szczególnie dotycząca wojska i policji jest najbardziej zaniedbanym badawczo obszarem polskiej biografistyki narodowej, pomimo że na przestrzeni wieków nasi rodacy w większości krajów zaznaczyli w tych formacjach swoją obecność, wielokrotnie dochodząc do wysokich rang, godności i zaszczytów, a niekiedy nawet, jako obcokrajowcy, zapisali się w panteonie bohaterów narodowych. W samej armii Imperium Rosyjskiego na przełomie XIX i XX wieku, służyło ponad stu generałów polskiego pochodzenia. Podobnie rzecz się miała w armii austro-węgierskiej. Oczywiście, było to głównie następstwem rozbiorów Polski i utratą suwerenności, a Polacy trafiali w szeregi armii zaborców zarówno z własnej woli, jak i wbrew własnej woli. Ale do wysokich rang wojskowych dochodzili również Polacy i osoby polskiego pochodzenia w innych armiach, m.in. amerykańskiej, argentyńskiej, belgijskiej, brazylijskiej, brytyjskiej, duńskiej, francuskiej, greckiej, holenderskiej, kanadyjskiej, meksykańskiej, pakistańskiej, tureckiej, węgierskiej czy włoskiej – co częściowo obrazuje wystawa zaprezentowana w Parku Tradycji SCK.