26 lutego 2016 - "Wręczenie brązowych medali Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

W dniu 26 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się ceremonia wręczenia brązowych medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego. Uhonorowany został m.in Prezes naszego Stowarzyszenia "Muzeum Policji"
Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis w imieniu prof. dr hab. Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczyli Pan Jarosław Czuba Dyrektor Generalny, Pan Michał Góras Dyrektor Biura Ministra oraz Pan Wojciech Kwiatkowski Dyrektor Departamentu Finansowego z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
Medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis odznaczono mł. insp. Daniela Głowacza Naczelnika Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej oraz Panią Magdalenę Zychowicz głównego specjalistę Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej z Gabinetu Komendanta Głównego Policji.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało medale dla przedstawicieli Policji za szczególne zaangażowanie w popularyzację historii i tradycji Policji oraz ochronę dziedzictwa narodowego. Medal jest odznaczeniem szczególnie prestiżowym, honorującym wybitne zasługi na polu kultury. GRATULUJEMY
Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (łac. chwała sztuce) jest polskim odznaczeniem nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

  

26 października 2016 - "XV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej"

W dniach 25-26 października 2016 roku w Gościńcu Rycerskim w miejscowości Paprotki koło Giżycka odbyło się kolejne XV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Pod obcymi sztandarami”, zorganizowane przez Fundację Polonia Semper Fidelis i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Muzeum Policji z Kielc.
Przybyłych uczestników obrad powitał w imieniu organizatorów prof. Zbigniew Judycki, który jednocześnie w krótkim wystąpieniu przypomniał historię sympozjów biografistyki polonijnej. Z kolei dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek odczytał list od komendanta głównego policji nadinspektora dra Jarosława Szymczyka, który, m.in. napisał: Pragnę jednak podkreślić, że w dobie tak wielu zagrożeń, jakie istnieją aktualnie na kontynencie europejskim, podejmowanie działań o charakterze popularyzującym i upowszechniającym wkład naszych rodaków we wzmacnianie obronności poza granicami Polski, uważam za istotny element budowania wspólnoty w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie.
Kolejnym punktem programu było wręczenia medali „Za zasługi dla Fundacji Polonia Semper Fidelis”, którego dokonał Kanclerz Kapituły gen. dyw. Zbigniew Galec. Odznaczenia otrzymali: prof. Wiesław Hładkiewicz, płk Stanisław Dąbrowski, insp. Mirosław Karpowicz oraz podinsp. dr Dariusz Buras.
Po zakończeniu części oficjalnej dr Jan Znajdek poprowadził sesję naukową, której referentami byli, m.in. dr Tadeusz Skoczek dyrektor Muzeum Niepodległości, mgr Iwona Stefaniak dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, mł. insp. Daniel Głowacz z Komendy Głównej Policji, prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Adam Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku, gen. dyw. Zbigniew Galec z Fundacji Polonia Semper Fidelis, płk Jacek Macyszyn dyrektor Muzeum Ordynariatu Polowego. Tematem wystąpień były sylwetki Polaków, którzy służyli w siłach zbrojnych i policji państw obcych. 
Sympozjum towarzyszyła wystawa „Polacy w siłach zbrojnych i policji państw obcych”. Na 19 planszach typu roll-up zaprezentowano (fotografie i noty biograficzne) kilkadziesiąt sylwetek Polaków, którzy swój los związali z obcym wojskiem lub policją. Polacy i osoby polskiego pochodzenia w wielu krajach służąc w siłach zbrojnych i porządkowych dochodzili do wysokich stopni, godności i zaszczytów, a niekiedy nawet, jako obcokrajowcy, zapisali się w panteonie bohaterów narodowych. Na wystawie m.in. pokazano sylwetki polskiego pochodzenia generałów w armiach: amerykańskiej, argentyńskiej, belgijskiej, brazylijskiej, duńskiej, francuskiej, greckiej, holenderskiej, kanadyjskiej, meksykańskiej, pakistańskiej, tureckiej, węgierskiej, włoskiej i rosyjskiej. Koncepcję graficzną wystawy opracował Andrzej Cedro. Wystawa, jako zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę, została dofinansowana na wniosek Fundacji Polonia Semper Fidelis przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Publikacją towarzyszącą wystawie jest słownik biograficzny (w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim) autorstwa Zbigniewa Judyckiego Pod obcymi sztandarami. Generałowie polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych państw obcych, wydany przez Fundację Polonia Semper Fidelis i Muzeum Niepodległości z okazji Szczytu NATO w Warszawie.
Uczestnikami sympozjum byli m.in. pracownicy naukowi z kilku polskich ośrodków akademickich, oficerowie Wojska Polskiego i Policji, historycy wojskowości oraz zaproszeni goście m.in. reżyser Jerzy Hoffman, inż. arch. George Schymik z Monachium, red. Jan Pokusa z Paryża czy Massimo Riccio komandos z Sił Specjalnych Włoskiej Marynarki Wojennej.
Fragmenty sympozjum oraz wywiady z uczestnikami nagrane przez ekipę TVP Olsztyn można oglądać w internecie: https://olsztyn.tvp.pl/27488531/nasi-w-obcych-mundurach-chcą-przypomniec-ich-historie 

 

25 listopada 2016 - "Walne Zebranie Stowarzyszenia Muzeum Policji"

W dniu 25 listopada 2016 r. w ośrodku ,,Moto-Raj" w Miedzianej Górze koło Kielc odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Muzeum Policji. Rozpoczął je dotychczasowy Prezes Stowarzyszenia – Daniel Głowacz, który także serdecznie powitał wszystkich przybyłych członków Stowarzyszenia. Następnie uczczono minutą ciszy zmarłych członków Stowarzyszenia Muzeum Policji w latach 2012 - 2016, tj. Jana Grząbela, Pawła Michalaka, Jana Krasnodębskiego, Tadeusza Kukiza, i Edwarda Olszewskiego. Po przedstawieniu porządku obrad i jego zatwierdzeniu pan Tadeusz Skoczek przedstawił sprawozdanie Zarządu za lata 2012 – 2016. Nie sposób było mówić o wszystkich sukcesach Stowarzyszenia, bo było ich naprawdę wiele. Następnie pan Dariusz Buras przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a pan Andrzej Gołyga sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. Wszystkie podsumowania były na wysokim poziomie merytorycznym i bez jakichkolwiek uwag z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia. Po jednogłośnym podjęciu uchwały o absolutorium dla ustępującego Zarządu za okres 2012 – 2016 wybrano nowego Prezesa Stowarzyszenia Muzeum Policji, którym na kolejne 4 lata został prof. Zbigniew Judycki. Warto zaznaczyć, że pełnił on już wcześniej funkcję prezesa w latach 2001 – 2012 i niewątpliwie to trafny wybór, aby Stowarzyszenie w dalszym ciągu rozwijało się w dobrym kierunku. Znany i lubiany przez wszystkich, niosący pomoc i bardzo zaangażowany w to co robi. Tak w skrócie można opisać sylwetkę nowego Prezesa. Następnie wybrano nowy Zarząd oraz Kapitułę Statuetki „Fortite et recte” i medalu „Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji”. Po zakończeniu zebrania odbyła się dyskusja w kuluarach na temat między innymi utworzenia Muzeum Policji, a nowy Prezes Stowarzyszenia odbierał gratulacje i życzenia na kolejne 4 lata działalności. Serdecznie mu gratulujemy!