23 kwietnia 2015 - "25 rocznica uchwalenia Ustawy o Policji"

W gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja popularnonaukowa, pod patronatem Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, poświęcona 25–leciu podpisania ustawy o Policji. Organizatorem uroczystości był Komendant Główny Policji i Parlamentarny Zespół ds. Służb Mundurowych. Konferencję uroczyście otworzył Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, po czym głos zabrali Sekretarz Stanu w MSW Grzegorz Karpiński oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski.
W konferencji uczestniczyli m.in. szef kancelarii Sejmu RP Jan Węgrzyn, przewodniczący sejmowej Komisji spraw wewnętrznych Marek Wójcik, szef BOR gen. bryg. Krzysztof Klimek, byli i obecni komendanci główni, wojewódzcy, zastępcy komendantów, przedstawiciele innych służb i stowarzyszeń związanych z Policją w tym prezes Stowarzyszenia Muzeum Policji - mł. insp. Daniel Głowacz - oraz przedstawiciele świata nauki i kultury. Dyskusji przewodził prof. dr hab. Piotr Majer. Wystąpili m.in. prof. zw. dr hab. Jan Widacki, nadinsp. w stanie spoczynku Bogusław Strzelecki oraz nadkom. dr Jarosław Truchan. Głos zabrali również nadinsp. Władysław Padło, nadinsp. w stanie spoczynku Ryszard Siewierski i Tomasz Krzemieński - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów. Przedmiotem debaty były czasy transformacji ustrojowej, a także nowe zadania i wyzwania z nimi związane, ewaluacja ustawy o Policji, a także osób, które tworzyły i współtworzyły omawiany akt prawny będący elementem współczesnej historii naszej formacji. Udział w spotkaniu brali reprezentanci nauki, prawa oraz przedstawiciele środowiska policyjnego
W trakcie konferencji m.in. wyświetlony został wywiad przeprowadzony z ministrem Krzysztofem Kozłowskim o początkach pracy w MSW i powstaniu Policji. - Byliśmy ludźmi, którzy nie lubili poprzedniego ustroju i przemocy. Uważaliśmy więc, że ustawa powinna ucywilizować Policję, ograniczając używanie przez nią broni palnej i środków przymusu. Także Sejm, który uchwalał wtedy ustawę o Policji, dążył do bardzo znacznego zredukowania tego prawa - mówił Krzysztof Kozłowski, minister spraw wewnętrznych w latach 1990-1991.

  

14 - 15 listopada 2015 - XIII Sympozjum Biografistyki Polonijnej

W dniach 14 i 15 listopada 2015 roku w Lublinie odbyło się XIII Sympozjum Biografistyki Polonijnej pt. "Polscy muzycy w świecie”. To kolejne sympozjum zorganizowane przez prof. dr Zbigniewa Judyckiego (Kanclerza Kapituły nagrody honorowej „Fortite et recte” Stowarzyszenia Muzeum Policji). Zarówno wśród prelegentów jak i pozostałych uczestników konferencji było wielu członków naszego stowarzyszenia. Sympozjum rozpoczęto od minuty ciszy, z uwagi na tragiczne wydarzenia we Francji, a następnie było wygłaszanych kilkanaście referatów. Były to zdecydowanie interesujące postacie – na czele z kompozytorem Andrzejem Panufnikiem (wystąpienie dr Beaty Bolesławskiej-Lewandowskiej z Instytutu Sztuki PAN, autorki znakomitej monografii kompozytora), poprzez znaną tylko „niszowo” postać kompozytorki Katarzyny Arnhold (referat dr hab. Ewy Skardowskiej, UMiFC), Wrocławianki, która mieszka na stałe w Holandii, ale też zupełnie nieznanych postaci, jak: Cezary Skubiszewski (ur.1948) – kompozytor muzyki filmowej i dyrygent z Australii, Marian Porębski (1910-2008) – światowej sławy tenor bohaterski i wagnerowski, który mieszkał we Francji, w Polsce zupełnie zapoznany, Wiesław Piękoś – pianista urodzony w Krakowie w 1947 r., a mieszkający w Niemczech, który zrobił sympozjanom niespodziankę i przyjechał wysłuchać kilku referatów, głównie tego sobie samemu poświęconego; czy postać Bronisława Mirskiego (1887-1927) – skrzypka pochodzenia żydowskiego urodzonego i wykształconego w Warszawie, który wypłynął do Stanów Zjednoczonych, gdzie założył własną małą orkiestrę i dał się poznać jako dyrygent, opracowujący, komponujący i wykonujący na żywo muzykę do niemych filmów. Aby opowiedzieć o Cezarym Skubiszewskim, przyleciała z Australii dr Bogumiła Żongołłowicz, a o swoim mężu mówiła prof. dr hab. Dominika Porębska-Kwaśnik, która w ostatniej chwili dotarła z Francji. Z Francji też przybyła admiratorka talentu Wiesława Piękosia – red. Agata Kalinowska- Bouvy. 
Integralną część XIII Sympozjum stanowił koncert lubelskiej orkiestry filharmonicznej o znamiennym tytule „Genocyd – tryptyk o kanonie nadziei”, a wszyscy uczestnicy XIII Sympozjum zostali na ten koncert zaproszeni. Warto i jemu poświęcić tutaj uwagę. Zwłaszcza, że odbyły się trzy prawykonania utworów skomponowanych na tę okazję, a jednym z organizatorów XIII Sympozjum, obok Fundacji Polonia Semper Fidelis i Muzeum Niepodległości w Warszawie, była właśnie Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie z jej dyrektorami: naczelnym dr Janem Sękiem i artystycznym – Wojciechem Rodkiem. Autorem zdjęć jest nadkom. w st. spoczynku Marian Majowicz.