8 kwietnia 2014 - "Sympozjum "Polscy sportowcy w świecie"

W dniu 8 kwietnia br. członkowie Stowarzyszenia Muzeum Policji (Dariusz Buras, Adam Gałkowski, Adam Dobroński, Daniel Głowacz, Andrzej Gołyga, Tomasz Jagodziński, Mirosław Jaroś, Zbigniew Judycki, Edward Olszewski, Jarosław Podgórski, Józef Siwek, Jerzy Sobierajski, Jan Znajdek) uczestniczyli w sympozjum naukowym "Polscy sportowcy w świecie", które odbyło się w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Podczas sympozjum kanclerz Kapituły gen. dyw. nawig. Zbigniew Galec odznaczył medalem honorowym "Za zasługi dla Fundacji Polonia Semper Fidelis" członków naszego Stowarzyszenia w osobach: Adam Dobroński, Tomasz Jagodziński, Edward Olszewski, Jan Znajdek. Gratulujemy!

     

19 marca 2014 - "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego". Konferencja oraz wernisaż wystawy

W dniu 19 marca odbył się wernisaż wystawy „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego” prezentującej różne aspekty walki z przestępczością przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Jest ona częścią realizacji Narodowego Programu Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Narodowego na lata 2004-2013”. Prelekcję wygłosił kurator wystawy płk Mirosław Karpowicz.
Wystawa prezentuje m.in. zdjęcia odzyskanych przez Policję zabytków skradzionych z obiektów sakralnych i muzeów, działania prewencyjne Policji, techniki fotograficzne umożliwiające wykrywanie fałszerstw dzieł sztuki oraz mapy regionów Polski najbardziej zagrożonych tego typu przestępczością.

     

25 kwietnia 2014 - Historia szkolnictwa policyjnego - XV lecie Szkoły Policji w Katowicach

25 kwietnia 2014 w Szkole Policji w Katowicach miała miejsce konferencja naukowa pt. ”Historia szkolnictwa policyjnego – XV lecie Szkoły Policji w Katowicach”. W auli im. podinsp. Piotra Urbańczyka goszczono grono prelegentów z całej Polski jak i z zagranicy, a także licznie przybyłych gości. Część pierwsza konferencji poświęcona była historii szkolnictwa i przedstawiała kształtowanie się szkolnictwa policyjnego na przestrzeni lat, poprzez okres międzywojenny, czas zawieruchy oraz okres powojenny, a przybyli goście w swoich wystąpieniach poruszyli bardzo interesujące tematy: Grzegorz Grześkowiak – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 – zaprezentował rys historyczny szkolnictwa policyjnego w okresie międzywojennym, Marcin Kania – IPN Katowice – przedstawił kształtowanie się szkolnictwa po roku 1945, podinsp. Daniel Głowacz - przedstawiciel KGP i Stowarzyszenia Muzeum Policji – w zarysie przedstawił losy Policji Państwowej, przybliżając sylwetki Komendantów Głównych Policji od 1919 r., insp. Jarosław Kaleta – Komendant Szkoły Policji w Katowicach – przedstawił historię Szkoły Policji w Katowicach w przekroju jej 15 lat istnienia. Ta część konferencji zakończyła się powieszeniem w auli, przy tablicy epitafijnej, portretu jej patrona, czego dokonał wnuk Jerzy Urbańczyk – przewodniczący Katowickiego Oddziału Rodzina Policyjna 1939 r. W drugiej części konferencji pokazane zostało jak szkolnictwo policyjne wygląda obecnie, w jakich warunkach są kształceni policjanci. Czynnikami sprzyjającymi kształceniu na poziomie podstawowym jak i doskonaleniu się policjantów są: baza dydaktyczna, pomoce naukowe jak i kadra dydaktyczna doskonale przygotowana do prowadzenia zajęć. Prelegenci z poszczególnych szkół przybliżyli historię ich powstania oraz łączenie chlubnych tradycji z teraźniejszością: ppłk.Eva Vichlendowa – Szkoła Policji w Holeszowie z Republiki Czeskiej, kom. dr hab. Jacek Dworzecki – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, podkom. Michał Zielonka – Szkoła Policji w Pile, insp. Witold Majchrowicz – Szkoła Policji w Słupsku. Podsumowaniem konferencji niech będzie cytat z jednego z wystąpień prelegentów: „Kto nie zna historii i tradycji swoich przodków, nie jest godzien nosić swojego munduru”.

  

14 - 15 listopada 2014 - XII Sympozjum Biografistyki Polonijnej

W dniach 14 i 15 listopada 2014 roku w Kościelisku odbyło się XII Sympozjum Biografistyki Polonijnej pt. "Wkład Polek i kobiet polskiego pochodzenia w cywilizację i kulturę francuską”. To kolejne sympozjum zorganizowane przez prof. dr Zbigniewa Judyckiego (Kanclerza Kapituły nagrody honorowej „Fortite et recte” Stowarzyszenia Muzeum Policji) i można powiedzieć, że jak zwykle całe wydarzenie było przygotowane bardzo profesjonalnie. Zarówno wśród prelegentów jak i pozostałych uczestników konferencji było wielu członków naszego stowarzyszenia, dlatego tutaj publikujemy z dumą tę informację. W pierwszym dniu po przywitaniu uczestników Kanclerz Kapituły Medalu gen. dyw. nawig. Zbigniew Galec wręczył 7 medali za zasługi dla Fundacji Polonia Semper – Fidelis. Uhonorowani to: Helena Krasowska, Henryk Żaliński, Mirosław Szczawiński, Józef Siwek , Przemysław Sowiński, Mirosław Jaroś i Stanisław Kołodziej. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym. Następnie odbył się cykl niezwykle interesujących wykładów na temat kobiet, które znacząco wpłynęły na kulturę francuską. Dnia drugiego nastąpił dalszy ciąg wykładów, których z zaciekawieniem słuchali uczestnicy konferencji. Padało mnóstwo dodatkowych pytań, które wzbogacały wiedzę słuchaczy i można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że prelegenci byli bardzo dobrze przygotowani ze swoich tematów. Po wykładach uczestnicy zostali przewiezieni do Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem gdzie odbyła się impreza towarzysząca, między innymi promocja publikacji książkowej „Dzień Pierwszy”. Wspomnienia jak zapamiętano historyczny dla świata dzień, rozpoczynający wielki pontyfikat Jana Pawła II. Przy góralskiej muzyce degustowano wino i wymieniono się poglądami na temat publikacji.