16 maja 2013 - IV Warszawskie Targi Książki 

IV Warszawskie Targi Książki odniosły duży sukces i zebrały bardzo pozytywne oceny tego wydarzenia od jego uczestników. Stadion zdał egzamin, chociaż logistycznie to znacznie bardziej skomplikowane zadanie od obsługi meczu piłkarskiego. W ciągu czterech dni odbyło się około 680 wydarzeń towarzyszących w salach konferencyjnych i na scenie targów. Szacujemy, że targi odwiedziło ponad 60.000 miłośników książek co jest nowym rekordem w historii imprezy. Pozytywne były też oceny gości zagranicznych. Targi Książki to najważniejsza impreza w warszawskim kalendarzu imprez targowych – była i jest warszawską wizytówką. Pierwszy raz na targach zaprezentowało się Stowarzyszenie Muzeum Policji, ze swoimi wydaniami. Wsród nich nie zabrakło oczywiście pozycji "Encyklopedia Policji - tom I".

     

24 maja 2013 - Konferencja i wystawa w Wilnie (Litwa)

Celem konferencji, a także towarzyszącej jej wystawy, jest przedstawienie problemów ochrony dziedzictwa narodowego. Autorzy wystawy pokazują skalę przestępczości i tendencje w tej dziedzinie. Dla zawodowców to okazja do wymiany cennych doświadczeń. Dla laików – możliwość usłyszenia ciekawych historii o działaniach policyjnych, jak również elementach taktyki przestępczej.
„Nie samym chlebem człowiek żyje, coraz więcej ludzi ma pieniądze, a jak jest zapotrzebowanie, znajdzie się też podaż. Na Litwie są już osoby, które stać na nabycie skradzionych zabytków. Istnieje także ukryta statystyka przestępstw przeciwko zabytkom – dzieła są nie tylko wywożone z kraju, ale też trafiają tu z zagranicy. Konferencja pozwoliła nam spojrzeć na te problemy pod innym kątem.” – uważa Henryk Malewski, członek Litewskiego Towarzystwa Kryminalnego.
Skala przestępczości przeciwko zabytkom na Litwie i w Polsce wyraźnie się różni. W Polsce kradzieże tego rodzaju liczone są w tysiącach, na Litwie obecnie rejestruje się około 20 przypadków rocznie. Zdaniem specjalistów, wynika to przede wszystkim z naturalnych różnic wielkości krajów. Litewscy policjanci są też w gorszej sytuacji pod względem kadr – obecnie w Biurze Policji Kryminalnej Litwy (Lietuvos kriminalinės policijos biuras) pracuje tylko dwoje funkcjonariuszy, których praca wiąże się bezpośrednio z kradzieżami dzieł sztuki. Po reorganizacji, która czeka w lipcu, etaty te mogą być zlikwidowane.
Jak zaznacza Laimutė Šimkuvienė z litewskiego Biura Policji Kryminalnej, w litewskim ustawodawstwie nie ma specjalnych artykułów, regulujących kwestie kradzieży dóbr kultury. Nie ma też rzetelnej statystyki, bo od roku 2003 nawet kradzież taniej reprodukcji z domku działkowego rejestruje się jako kradzież dzieła sztuki.
Do największych zbrodni dokonanych na Litwie należy zagrabienie wartej 3,5 mln Lt kolecji ks. Ričardasa Mikutavičiusa, poprzedzone zamordowaniem duchownego, oraz kradzież korony z obrazu Matki Boskiej z Szydłowa – wartej 1 mln Lt.
Większość przypadków to jednak kradzieże z wiejskich cerkwi, kościołów, dokonywane często przez osoby uzależnione od narkotyków czy wandali.
Zdaniem M. Karpowicza, złodzieje dzieł sztuki to – jak wszyscy bandyci – najczęściej osoby z marginesu społecznego.
„Pokutuje pogląd, że przestępczość przeciwko zabytkom jest tworem dżentelmenów. Zaręczam, że żaden ze sprawców tego typu przestępstw nie przypomina Arsène Lupina. To nie są dżentelmeni w białych rękawiczkach. Odrywają, niszczą, by uniknąć identyfikacji dzieła” – mówi M. Karpowicz.
Inspektor dodaje, że w większości przypadków złodzieje wracają do swojego procederu nawet, jeśli byli już raz przyłapani. Jednym z największych w historii aktów wandalizmu, profanacji i kradzieży dzieła sztuki było dokonane w 1986 r. włamanie do Katedry w Gnieźnie i odłupienie srebrnych elementów z sarkofagu św. Wojciecha. Sprawca, którego wkrótce ujęto, spędził w więzieniu 15 lat. Po wyjściu na wolność powrócił do swego zajęcia i dokonał włamań do kolejnych kilkudziesięciu kościołów w całej Polsce.

  

29 maja 2013 - Konferencja i wystawa w Solecznikach (Litwa)

W Centrum Kultury w Solecznikach odbyła się polsko-litewska konferencja pt. „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego".
Policja polska przykłada ogromną wagę do działań operacyjno-śledczych i prewencyjnych, zmierzających do ograniczenia skali przestępczości skierowanej przeciwko dziedzictwu narodowemu. Funkcjonariusze z jednostek policji różnych szczebli aktywnie uczestniczą w realizacji Narodowego Programu Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Narodowego na lata 2004-2013" i poprzez działania prewencyjne chronią zabytkowe obiekty i znajdujące się w nich dzieła sztuki przed zniszczeniem, zaborem i nielegalnym wywozem za granicę.
Różne aspekty walki z przestępczością przeciwko dziedzictwu kulturowemu prezentuje wystawa „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego" przygotowana przez Stowarzyszenie Muzeum Policji, Gabinet Komendanta Głównego Policji i Biuro Kryminalne KGP, a zrealizowana przez Fundację „Willa Polonia" w Lublinie oraz Fundację „Polonia Semper Fidelis". Ekspozycja składa się z dwóch części: „Policja w ochronie zabytków sakralnych" oraz „Policja w ochronie zbiorów publicznych". Honorowy patronat nad wystawą objęli minister spraw wewnętrznych i administracji oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Celem wystawy jest zapoznanie społeczeństwa z problemami ochrony polskiego dziedzictwa narodowego i wiodącej w tym zakresie roli policji ze szczególnym uwzględnieniem kryminologicznych i kryminalnych aspektów zaboru dóbr kultury oraz nawiązanie stałej współpracy międzynarodowej z policjami poszczególnych krajów w zwalczaniu tego typu przestępczości. Wystawa prezentuje m.in. zdjęcia odzyskanych przez policję zabytków skradzionych z obiektów sakralnych i muzeów, działania prewencyjne, techniki fotograficzne umożliwiające wykrywanie fałszerstw dzieł sztuki oraz mapy regionów Polski najbardziej zagrożonych tego typu przestępczością.
Wystawie każdorazowo towarzyszy konferencja informacyjno-szkoleniowa prowadzona przez specjalistów z Biura Kryminalnego KGP przy udziale specjalistów z komend wojewódzkich policji, przedstawicieli ośrodków naukowych i zaproszonych gości. Konferencję zaszczycili swoim udziałem konsul generalny RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski oraz mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz. W konferencji wzięło także udział kierownictwo solecznickiego rejonowego komisariatu policji.
Z okazji wystawy wydana została przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego publikacja książkowa pod red. M. Karpowicza i Z. Judyckiego „Policja w ochronie zabytków sakralnych" (Lublin 2009), zawierająca zbiór referatów przygotowanych na ogólnopolską konferencję naukową. W zbiorze tym znalazły się artykuły o charakterze naukowym, popularnonaukowym oraz opracowania publicystyczne, poświęcone sprawom najbardziej spektakularnych zdarzeń, związanych z zaborem dzieł sztuki sakralnej w ostatnich trzydziestu latach w różnych regionach Polski.

  

21 czerwca 2013 - Konferencja i wystawa w Siemianowicach Śląskich

Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu stała się w wielu krajach jednym z poważniejszych, obok handlu narkotykami, bronią i żywym towarem, obszarem międzynarodowej działalności przestępczej.
Policja polska przykłada ogromną wagę do działań operacyjno-śledczych i prewencyjnych, zmierzających do ograniczenia skali przestępczości skierowanej przeciwko dziedzictwu narodowemu. Funkcjonariusze z jednostek Policji różnych szczebli aktywnie uczestniczą w realizacji Narodowego Programu Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Narodowego na lata 2004-2013” i poprzez działania prewencyjne chronią zabytkowe obiekty i znajdujące się w nich dzieła sztuki przed zniszczeniem, zaborem i nielegalnym wywozem za granicę.
Różne aspekty walki z przestępczością przeciwko dziedzictwu kulturowemu prezentuje wystawa Policja w ochronie dziedzictwa narodowego” przygotowana przez Stowarzyszenie Muzeum Policji, Gabinet Komendanta Głównego Policji i Biuro Kryminalne KGP a zrealizowana przez Fundację Willa Polonia w Lublinie oraz Fundację Polonia Semper Fidelis. Ekspozycja składa się z dwóch części: Policja w ochronie zabytków sakralnych oraz Policja w ochronie zbiorów publicznych. Honorowy patronat nad wystawą objęli minister spraw wewnętrznych i administracji oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Celem wystawy jest zapoznanie społeczeństwa z problemami ochrony polskiego dziedzictwa narodowego i wiodącej w tym zakresie roli Policji ze szczególnym uwzględnieniem kryminologicznych i kryminalnych aspektów zaboru dóbr kultury oraz nawiązanie stałej współpracy międzynarodowej z policjami poszczególnych krajów w zwalczaniu tego typu przestępczości.
Wystawa prezentuje m.in. zdjęcia odzyskanych przez Policję zabytków skradzionych z obiektów sakralnych i muzeów, działania prewencyjne Policji, techniki fotograficzne umożliwiające wykrywanie fałszerstw dzieł sztuki oraz mapy regionów Polski najbardziej zagrożonych tego typu przestępczością.

  

20 lipca 2013 - Obchody Święta Policji

Pierwszy dzień centralnych obchodów Święta Policji. Wręczenie nominacji i odznaczeń, promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz wyróżnienie laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł” – to najważniejsze punkty uroczystości. Podczas policyjnego święta warszawiacy mogli posłuchać koncertów orkiestr policyjnych z kraju i zza granicy, a najmłodsi wziąć udział w konkursach i obejrzeć nowoczesny sprzęt policyjny. Oczywiście nie zabrakło akcentu związanego ze Stowarzyszeniem Muzeum Policji. Nasz prezes - podinsp. Daniel Głowacz uczestniczył w obchodach jako organizator i opiekował się generałami ukraińskimi, którymi z zaciekawieniem interesowali się odwiedzający imprezę.

  

24 lipca 2013 - Wystawa "Koło Policji. Policja 1919-1940"

Z okazji Święta Policji w Galerii Kordegarda Narodowego Centrum Kultury w Warszawie zorganizowano w dniach 20 - 24 lipca 2013 r. wystawę z okazji 94. rocznicy powstania Policji Państwowej i 70. odkrycia grobów pomordowanych polskich policjantów w Miednoje pt. "Koło Historii. Policja 1919-1940". Większość eksponatów udostępniło Stowarzyszenie Muzeum Policji. Uczestnicy wydarzenia otrzymali specjalny Certyfikat uczestnictwa w obchodach "Święta Policji". Poniżej przykład certyfikatu, który otrzymał jeden z członków naszego Stowarzyszenia.

  

12 września 2013 - Międzynarodowe Sympozjum "Muzealnictwo, archiwistyka, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo policyjne. Historia i współczesność - Warszawa Muzeum Niepodległości.

W Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się Międzynarodowe Sympozjum "Muzealnictwo, archiwistyka, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo policyjne. Historia i współczesność", które poprowadzili: prof. Zbigniew Judycki i podinsp. Daniel Głowacz. Po przywitaniu uczestników, nadinsp. Michał Otrębski (kanclerz kapituły) wręczył medale "Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji", a następnie rozpoczęły się wykłady na ww. temat. Były one bardzo ciekawe, dlatego z zapartym tchem uczestnicy słuchali ciekawostek dotyczących muzeów i kolekcji z Polski i całego świata. Po wystąpieniach wszyscy mieli okazję zobaczyć wystawę pt. "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego" oraz zasoby Muzeum Niepodległości w Warszawie przy muzyce, którą grali przedstawiciele orkiestry Wojska Polskiego. W czasie trwania Sympozjum można było nabyć najnowszą publikację "Policjanci - 2013" oraz II tom Encyklopedii Policji.

  

20 września 2013 - Międzynarodowe Sympozjum "Muzealnictwo, archiwistyka, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo policyjne. Historia i współczesność - Kielce Muzeum Narodowe.

W Muzeum Narodowym w Kielcach odbyło się Międzynarodowe Sympozjum "Muzealnictwo, archiwistyka, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo policyjne. Historia i współczesność", które poprowadzili: dr hab. Robert Kotowski - dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach i mgr Anna Kozyra -  prezes Fundacji Polonia Semper Fidelis. Po przywitaniu uczestników, nadinsp. Michał Otrębski (kanclerz kapituły) wręczył medale "Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji", a następnie rozpoczęły się wykłady na ww. temat. Wśród prelegentów znaleźli się: insp. Jacek Gil (Szkoła Policji w Słupsku), dr hab. Robert Kotowski (Muzeum Narodowe w Kielcach), insp. Jarosław Szymczyk (Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach), mgr Anna Kozyra (Fundacja Polonia Semper Fidelis), asp. mgr inż. Tomasz Dzierga (Szkoła Policji w Katowicach), dr Dariusz Buras (Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach). Po wystąpieniach wszyscy mieli okazję zobaczyć wystawę pt. "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego" oraz zasoby Muzeum Narodowego w Kielcach przy muzyce, którą grał wybitny muzyk i kompozytor Robert- Yan Panek. W czasie trwania Sympozjum można było nabyć najnowszą publikację "Policjanci - 2013" oraz II tom Encyklopedii Policji. Każdy uczestnik otrzymał oryginalny certyfikat uczestnictwa.

  

25 października 2013 - Międzynarodowe Sympozjum "Muzealnictwo, archiwistyka, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo policyjne. Historia i współczesność - Szkoła Policji w Katowicach.

W Szkole Policji w Katowicach odbyła się III część Międzynarodowego Sympozjum "Muzealnictwo, archiwistyka, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo policyjne. Historia i współczesność", które uroczyście otwarł komendant Szkoły Policji w Katowicach – insp. Jarosław Kaleta. Na początku, zgodnie z tradycją medalem „Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji” został uhonorowany Rafał Łukasik – Członek Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Muzeum Policji. Następnie rozpoczęły się wykłady na ww. temat. Wśród prelegentów znaleźli się: dr Andrzej Dragoń (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach), insp. mgr Jarosław Kaleta (Szkoła Policji w Katowicach), podinsp. Daniel Głowacz (Komenda Główna Policji); dr Adam Gałkowski (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Helena Krasowska (Polska Akademia Nauk) i asp. mgr inż. Tomasz Dzierga (Szkoła Policji w Katowicach). Po wystąpieniach odbyła się dyskusja wśród publiczności. Głos zabrał między innymi Grzegorz Grześkowiak - Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." w Katowicach. Następnie wszyscy mieli okazję zobaczyć wystawę pt. "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”. W czasie trwania Sympozjum można było nabyć najnowszą publikację "Policjanci - 2013" oraz II tom Encyklopedii Policji.

  

17 grudnia 2013 - Konferencja i wystawa "Policja w Ochronie Dziedzictwa Narodowego".

We wtorek 17 grudnia 2013 roku Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wziął udział w konferencji i otwarciu wystawy pt. „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”, które odbyły się w Zamku Kazimierzowskim. Podczas inauguracji konferencji Prezydent został odznaczony pamiątkowym medalem Stowarzyszenia Muzeum Policji. Dekoracji dokonał gen. Michał Otrębski. Patronat Honorowy objął Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem tego projektu, jest zapoznanie społeczeństwa z problemami ochrony polskiego dziedzictwa narodowego i wiodącej w tym zakresie roli Policji, ze szczególnym uwzględnieniem kryminologicznych aspektów zaboru dóbr kultury oraz nawiązania stałej współpracy międzynarodowej z policjami poszczególnych krajów w zwalczaniu tego typu przestępczości. To wszystko ukazuje wystawa oraz konferencja informacyjno-szkoleniowa prowadzona przez specjalistów z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji przy udziale specjalistów z komend wojewódzkich Policji, przedstawicieli ośrodków naukowych i zaproszonych gości. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: podinsp. Daniel Głowacz Prezes Stowarzyszenia Muzeum Policji oraz mł. insp. Mirosław Karpowicz radca w Biurze Kryminalnym KGP, który poprowadził wykład „Policja w ochronie zabytków”.
Organizatorami byli: Komenda Główna Policji, Prezydent Miasta Przemyśla oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek.