20 stycznia 2012 - Wystawa w Katowicach (Szkoła Policji)

Komenda Główna Policji wraz ze Szkołą Policji w Katowicach przy współudziale Stowarzyszenia Muzeum Policji oraz Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA zorganizowały 20 stycznia 2012 r. konferencję i wystawę pt. Policja w ochronie dziedzictwa narodowego.
Wystawę pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowano w auli Szkoły Policji w Katowicach. Jej celem było zapoznanie społeczeństwa z problemami ochrony polskiego dziedzictwa narodowego i wiodącej w tym zakresie roli policji, ze szczególnym uwzględnieniem kryminologicznych i kryminalistycznych aspektów zaboru dóbr kultury. Wystawa prezentuje m.in. zdjęcia odzyskanych przez policję zabytków skradzionych
z obiektów sakralnych i muzeów, działania prewencyjne policji, techniki fotograficzne umożliwiające wykrywanie fałszerstw dzieł sztuki oraz mapy regionów Polski najbardziej zagrożonych tego typu przestępczością.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. posłowie: Marek Balt i Wojciech Penkalski oraz senator Tomasz Jagodziński. Ponadto w wystawie uczestniczyła Pani Magdalena Łachowska – Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących
w Katowicach – Pan Marek Kubocz wraz z klasą mundurową, a także goście z jednostek i instytucji policyjnych z Warszawy oraz Katowic.
Przed przystąpieniem do oglądania wystawy goście mieli okazję wysłuchać przemówienia Komendanta Szkoły Policji w Katowicach – insp. Jarosława Kalety, wprowadzenia wygłoszonego przez prof. dr. hab. Zbigniew Judyckiego – głównego specjalistę w Gabinecie Komendanta Głównego Policji oraz wykładu pt. Rola policji
w walce z przestępczością przeciwko dziedzictwu kulturowemu, przeprowadzonego przez mł. insp. Mirosława Karpowicza – radcę w Biurze Kryminalnym KGP.

 

31 marca 2012 - Konferencja i wystawa na Jasnej Górze

31 marca 2012 r. w Klasztorze Ojców. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się konferencja i wystawa "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego". Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez Stowarzyszenie "Muzeum Policji", klasztor jasnogórski oraz Urząd Miasta w Częstochowie.
Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili znamienici goście: insp. prof. Arkadiusz Letkiewicz, Zastępca Komendanta Głównego Policji; mł. insp. Roman Rabsztyn, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach; mł. insp. Artur Bednarek, Komendant Miejski Policji w Częstochowie; Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy oraz posłowie na Sejm RP, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwo i naukowcy z kilku polskich ośrodków akademickich.
Uczestników konferencji przywitał o. Sebastian Matecki, podprzeor klasztoru jasnogórskiego. Po inauguracyjnych wystąpieniach insp. dr hab. A. Letkiewicza i prezydenta K. Matyjaszczyka referaty wygłosili: mł. insp. Mirosław Karpowicz, radca Krajowego Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Biura Kryminalnego KGP, oraz o. płk dr Jan Golonka – kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze.
Następnie zebrani goście zwiedzili wystawę "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego", prezentującą wielorakie aspekty przestępczości przeciwko zabytkom. Na ponad 20 planszach (typu roll-up) można było zobaczyć m.in.: zdjęcia odzyskanych w latach 1980-2011 przez Policję zabytków, działalność prewencyjną, techniki fotograficzne umożliwiające wizualizacje fałszerstw dzieł sztuki, a także najbardziej poszukiwane, skradzione dzieła sztuki. Przedmiotowa wystawa została przygotowana przez Biuro Kryminalne KGP i Gabinet Komendanta Głównego Policji, przy współpracy Fundacji Willa Polonia oraz Fundacji Polonia Semper Fidelis.
Podczas konferencji Kanclerz Kapituły nadinsp. w st. spocz. Michał Otrębski wręczył medale "Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji”. Medalami uhonorowani zostali: Wiesława Biernacik i Anna Lewandowska z Wydziału Prezydialnego KGP; o. Roman Majewski, przeor klasztoru jasnogórskiego; Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy; Marek Balt, poseł na Sejm RP; Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

30 lipca 2012 - Wystawa w Słupsku (Szkoła Policji)

Konferencja i wystawa pod tytułem „Policja ochronie dziedzictwa narodowego” prezentowała między innymi wielorakie aspekty przestępczości związanej z kradzieżami dóbr kultury sakralnej, jaki i obiektami skradzionymi z muzeów i kolekcji prywatnych. Uczestnicy konferencji mówili też o działaniach prewencyjnych Policji związanych z wykrywaniem fałszerstw dzieł sztuki, a także odpowiednim zabezpieczaniem przedmiotów w miejscach ich ekspozycji.
W trakcie konferencji mowa była również o pomorskiej mapie kradzieży dóbr kultury, czyli miejscach, których dokonywana jest największa liczba kradzieży dzieł sztuki. W osobnej części zaprezentowano przedmioty odzyskane przez policjantów, w tym między innymi obrazy wyceniane na kilka milionów dolarów.

Konferencji towarzyszyła wystawa "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego". Na ponad 30 planszach zaprezentowano dzieła sztuki skradzione z polskich muzeów, a także przedmioty odzyskane przez policjantów, w tym między innymi odzyskany po 28 latach relikwiarz z rodzinnej parafii kard. Stefana Wyszyńskiego. Ekspozycja przedstawiała też wybrane techniki fotograficzne umożliwiające wizualizacje fałszerstw dzieł sztuki. 
Wystawa, która w piątek prezentowana była w Słupsku, wcześniej gościła między innymi w ambasadzie polskiej w Paryżu, Parlamencie Europejskim, w Kijowie, we Lwowie oraz na Jasnej Górze.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki oraz minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Organizatorem było stowarzyszenie Muzeum Policji, a współorganizatorem Komenda Główna Policji, Szkoła Policji w Słupsku, Fundacja Polonia Semper Fidelis oraz Fundacja Willa Polonia.

 

29 wrzesień 2012 - Konferencja i wystawa w Zakopanym

Komenda Główna Policji, Stowarzyszenie Muzeum Policji przy współudziale zakopiańskiego samorządu zorganizowała w Miejskiej Galerii Sztuki konferencję i wystawę pt. Policja w ochronie dziedzictwa narodowego. Jerzy Zacharko, przewodniczący Rady Miasta został odznaczony za zaangażowanie w zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom.
Jak przypomniał przedstawiciel KG Policji - "dziedzictwo narodowe stanowi dorobek poprzednich pokoleń, świadczy o korzeniach naszego społeczeństwa, potwierdza w sensie materialnym i duchowym tożsamość narodu. Dlatego też troska o ochronę przedmiotów i obiektów kultury materialnej pozwala, z jednej strony na wyróżnienie cech charakterystycznych dla naszej kultury, z drugiej uświadamia, że polska spuścizna jest częścią uniwersalistycznych wartości Europy. /.../ Najczęstszym zagrożeniem dla zabytków są kradzieże, akty wandalizmu, niewłaściwe przechowywanie i zabezpieczenie zabytku, zniszczenia na skutek pożarów i powodzi. W celu zapobieżenia tego typu zdarzeniom Policja prowadzi szeroką współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz uczestniczy w kampaniach informacyjnych poświęconych m.in. zasadom właściwego zabezpieczania, przechowywania i rejestracji zabytków". 
Zakopiańska konferencja poświęcona była kryminologicznym i kryminalistycznym aspektom zaboru dóbr kultury. Towarzysząca spotkaniu wystawa prezentuje m.in. zdjęcia odzyskanych przez policję zabytków skradzionych z obiektów sakralnych i muzeów, działania prewencyjne policji, techniki fotograficzne umożliwiające wykrywanie fałszerstw dzieł sztuki oraz mapy regionów Polski najbardziej zagrożonych tego typu przestępczością. Jak podkreślali prelegenci - nawet jeśli przestępstwo zostało popełnione wiele lat temu, sprawa nie jest odkładana ad acta, funkcjonariusze wciąż starają się odzyskać skradzione dzieła sztuki. Funkcjonariusze zwracali uwagę na niekonsekwencje w przepisach karnych, dotyczących przestępstw przeciwko zabytkom. Część przepisów karnych znajduje się w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a część w kodeksie karnym. 
Wprowadzenia do tematu ochrony zabytków dokonał profesor dr. hab. Zbigniew Judycki - główny specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego Policji mówił na temat kradzieży zabytków sakralnych. Nadkomisarz Dariusz Buras, ekspert Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach skupił się na opisaniu działań funkcjonariuszy w okresie II RP. Opisywał przypadki kradzieży dokonywanych w kościołach. Jak podkreślił - Policja ma na swoim koncie spore sukcesy. - W okresie II RP 90 procent policjantów to byli katolicy. W związku z tym to zaangażowanie w prowadzenie śledztwa wynikało nie tylko z pracy zawodowej, ale i osobistego poczucia, że doszło do naruszenia świętości - tłumaczył. 
Z kolei mł. inspektor Mirosław Karpowicz radca z Biura Kryminalnego KG Policji omawiał temat ochrony dziedzictwa narodowego w okresie powojennym, do czasów współczesnych. Przypomniał, że kilka lat temu w Szczytnie odbył się zjazd przedstawicieli policji z całej Europy. Podpisano wtedy dokument dotyczący ochrony zabytków, na mocy którego podjęto wspólne działania mające na celu zapobieganie przypadkom przewożenia dzieł sztuki przez granice. 
Ks. infułat Stanisław Olszówka, wieloletni proboszcz zakopiańskiej parafii Św. Rodziny wspominał przypadki kradzieży dokonywane na terenie Zakopanego. Opisał historię kradzieży figurek z nagrobka Antoniego Kenara. Jedną z figurek przypadkowo ktoś zauważył w antykwariacie. Odkupiono ją, a gdy rzeczoznawca potwierdził, że jest to skradziony przedmiot - pozostałe odzyskano z pomocą Policji.

 

22 - 26 listopada 2012 - Wystawa w Warszawie (Sejm RP)

Przez tydzień w gmachu Sejmu RP gościła wystawa, poświęcona walce polskiej Policji z przestępczością wymierzoną w dzieła sztuki. Wystawę, zorganizowaną przez Biuro Kryminalne KGP i Gabinet Komendanta Głównego Policji, otworzył Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. Słowo wstępne wygłosił Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.
Parlamentarzyści i zaproszeni goście mogli obejrzeć efekty pracy polskich policjantów zwalczających przestępczość, związaną z dziedzictwem narodowym. Na blisko 20 planszach (typu roll-up) ukazane są m.in.: zdjęcia odzyskanych przez Policję zabytków, działalność prewencyjna, techniki fotograficzne umożliwiające wizualizacje fałszerstw dzieł sztuki, a także najbardziej poszukiwane, skradzione dzieła sztuki.
Wśród odzyskanych na przestrzeni ostatnich lat zabytków, zaprezentowanych na tablicach, znajdują się takie unikaty jak „Plaża w Pourville” Claude'a Monet (skradziona z Muzeum Narodowego w Poznaniu i odzyskana po blisko 10 latach), napis „Arbeit Macht Frei” (skradziony znad bramy byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu), czy ikony z monastyru prawosławnego w Jabłecznej (woj. lubelskie).
Zwiedzających po wystawie oprowadził mł. insp. Mirosław Karpowicz, radca Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Biura Kryminalnego KGP, który razem z prof. Zbigniewem Judyckim z Gabinetu KGP oraz podinsp. Janem Mikołajczakiem, Naczelnikiem Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej BK KGP, jest komisarzem przedmiotowej wystawy.

 

14 grudzień 2012 - Wystawa w Braniewie

Ta wyjątkowa, choć nie imponująca rozmiarami ekspozycja gościła m.in. w Watykanie, w Sejmie RP, na Zamku Królewskim w Warszawie. Teraz można ją oglądać w Braniewskim Centrum Kultury, a w najbliższych dniach w miejscowej komendzie Policji. Na kolorowych planszach prezentowane są zdjęcia i opisy zabytków, które padły łupem złodziei na terenie naszego kraju, jak również poza jego granicami. Zabytki odnalezione, a także te, po których ślad się urwał.
W 2009 r. w miejscowości Pogorzelica w województwie zachodniopomorskim skradziono (tak traktowane są też nielegalne poszukiwania archeologiczne) cztery miecze z brązu datowane na 1040-780 r. p.n.e. Zabytki odzyskano.
W tym samym roku skradziono tablicę-symbol „Arbeit macht frei” z terenu Auschwitz. Odnaleziono ją pociętą na trzy fragmenty, a sprawców kradzieży zatrzymano i skazano na karę pozbawienia wolności.
Dwa lata wcześniej mieszkaniec Łodzi zakupił za pośrednictwem portalu internetowego przedmioty z okresu wczesnego brązu.
W tych przypadkach zabytki odzyskano, jest jednak wiele spraw niewyjaśnionych. Lista poszukiwanych skarbów jest długa. Znajdują się na niej m.in. figurki porcelanowe z tzw. małpiej kolekcji skradzione z Państwowego Muzeum Zamkowego w Pszczynie czy monstrancja w kształcie drzewa lipowego, która zniknęła z sanktuarium w Świętej Lipce 1 października 1980 r.
- Na wystawie jest kilkaset fotografii narodowych dóbr kultury skradzionych z różnych obiektów, w różnych regionach. Są to skarby o różnej wartości – mówił dziś (14 grudnia) w Braniewie podinsp. Daniel Głowacz, prezes Stowarzyszenia Muzeum Policji.
Wartość zabytków jest trudna do określenia, ale mł. insp. Mirosław Karpowicz, radca w Biurze Kryminalnym KGP ma prostą odpowiedź: - Dzieło tyle kosztuje, ile zapłaci rynek – krajowy bądź międzynarodowy.
Wartość dóbr może sięgać nawet kilku milionów euro. Może też sięgać … bruku.
- W skali kraju takie kradzieże wykonywane są na zlecenie. Jednak w małych miejscowościach bardzo często sprawcy kierują się zwykłym zyskiem własnym – mówił insp. Grzegorz Sieński, Komendant Powiatowy Policji w Braniewie. - Przykładem może być kradzież elementów metalowych – krzyży oraz elementów nagrobków z zabytkowego cmentarza w Lelkowie. Dla sprawcy to towar o wartości złomu. Sprzedał go za 100 zł w skupie przyznał komendant Sieński, na terenie powiatu braniewskiego dochodziło i dochodzi do kradzieży zabytkowych przedmiotów.
- Tak, jak na terenie całego kraju zdarzają się kradzieże dzieł sztuki, tak samo jest i u nas – mówił. - Na naszym terenie było usiłowanie kradzieży lichtarzy z archikatedry fromborskiej. Sprawcy nie poradzili sobie jednak i lichtarze nie zostały skradzione. Odnotowaliśmy także kradzież 15 płyt z zamku w Gładyszach – kontynuował insp. Sieński. - Płyty zostały odzyskane przez policjantów . Znalazły się w Zamku Krzyżackim w Kętrzynie. Czy kradzież figury świętego Nepomucena z Lelkowa. Rzeźba została odzyskana. Spotykamy się z takimi sprawami na co dzień – stwierdza komendant. - Może nie są one tak nagłaśniane, jak przeciętne kradzieże i giną w natłoku innych wydarzeń.
Wystawa została otwarta dziś w Braniewskim Centrum Kultury. W uroczystości wzięli udział m.in. miejscowi policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Pożarnej, a także samorządowcy i parlamentarzyści. Elbląską komendę Policji reprezentował kom. Marcin Grabowski, naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą.
Ekspozycja miała być udostępniona zwiedzającym tylko dziś, jednak ostatecznie podjęto decyzję, że będzie można ją oglądać przez tydzień w braniewskiej komendzie.