Witamy na stronie Stowarzyszenia Muzeum Policji, zapraszamy do oglądania.
Wszelkie sugestie i pytania prosimy kierować na: ribsiwek@op.pl lub stowarzyszenie.mp@wp.pl


SPRAWOZDANIE Z ODZNACZEŃ

     W dniu 9 listopada 2021 r. w Salach Wystawowych Muzeum Ordynariatu Polowego w Warszawie obchodziliśmy Jubileusz 20-lecia naszego stowarzyszenia podczas którego gen. Michał Otrębski uhonorował Krzyżem Błękitnym „Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji” takie osoby jak: Dariusz Buras, Tomasz Dzierga, Andrzej Gołyga, Jacek Gromek, Janusz Gmitruk, Mirosław Jaroś, Stanisław Kołodziej, Tadeusz Kurek, Jacek Macyszyn, Zdzisław Mirecki, Sławomir Romanowski, Józef Siwek, Jan Znajdek.

  

 

Z A P R O S Z E N I E

     Zarząd Stowarzyszenia Muzeum Policji w Kielcach serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia do udziału w obchodach 20-lecia istnienia naszej organizacji.
     Jubileuszowe spotkanie połączone z obchodami rocznicy wojny polsko-bolszewickiej odbędzie się 9 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w Muzeum Ordynariatu Polowego (Katedra Wojska Polskiego) ul. Długa 13/15 w Warszawie.
     W programie m.in. koncert w wykonaniu kwartetu Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz uroczystość wręczenia Krzyża Błękitnego „Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji”.

     Krzyż Błękitny „Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji” ustanowiony z okazji jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia stanowi formę uhonorowania zasług osób, instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz Stowarzyszenia i Policji Polskiej oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa państwa jak również badań naukowych i działalności wydawniczej dotyczących historii Policji. Decyzję o przyznaniu Krzyża Błękitnego podejmuje Kapituła powołana przez prezesa Stowarzyszenia. W skład obecnej Kapituły wchodzą: nadinspektor Michał Otrębski (Kanclerz), młodszy inspektor Daniel Głowacz, generał dywizji Julian Maj, ambasador Jan Michałowski, profesor Henryk Żaliński.POLICYJNY MAGAZYN HISTORYCZNY „POLICJANCI”

ORGAN PRASOWY STOWARZYSZENIA MUZEUM POLICJI I (od 2021) ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA

stron 214 stron 256 stron 254
 stron 264  stron 256  stron 192

Redaktor naczelny:
Zbigniew Judycki

Redakcja:
Dariusz Buras, Adam Gałkowski (sekretarz), Mirosław Jaroś, Marek Jesionkowski (Francja), Maksymilian Judycki (Francja), Marek Judycki, Artur Niedbała, Anna Kozyra, Tadeusz Kurek, Jacek Macyszyn, Stanisław Małecki (zastępca redaktora naczelnego), Józef Siwek, Jan Znajdek

Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Wiesław Hładkiewicz
prof. zw. dr hab. Norbert Kasparek

Rada naukowa:
prof. dr hab. Wiesław Caban, prof. dr hab. Adam Dobroński, gen. dyw. Zbigniew Galec, dr Janusz Gmitruk, nadinsp. dr Waldemar Jarczewski, gen. prof. dr hab. Julian Maj, nadinsp. Michał Otrębski, nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk, prof. dr hab. Regina Renz, prof. dr hab. Jan Sienkiewicz, dr Tadeusz Skoczek, gen. insp. Leszek Szreder, prof. dr hab. Henryk Żaliński.

CENA 1 egzemplarza 30 zł

Zamówienia kierować na adres wydawcy:
Redakcja Informatorów Biograficznych - Józef Siwek
ul. Śląska 34 m.26; 25-328 Kielce
tel. 603 426 330; e-mail: ribsiwek@op.pl

Zostań członkiem Stowarzyszenia Muzeum Policji i redaguj razem z nami Policyjny Magazyn Historyczny.
Ankieta członkowska na stronie internetowej: Stowarzyszenie Muzeum PolicjiZAWARTOŚĆ
Policyjnego Magazynu Historycznego „Policjanci”

ROK 2008

Od redaktora naczelnego, s. 3-4
Piotr Majer: Geneza polskiej policji, s. 9-16
Zbigniew Siemak: Policja kobieca w II Rzeczypospolitej, s. 17-19
Mariusz Sokołowski: Charytatywna działalność Policji Państwowej, s.21-25
Edward Wiszowaty: Duszpasterstwo Policji w Polsce, s. 26-29
Janusz Mikitin: Główna Szkoła Policji województwa ślaskiego, s. 30-37
Hubert Chudzio: Milicja Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846, s. 38-42
Dariusz Buras: Stowarzyszenie policyjne w woj. kieleckim 1919-1939, s. 43-47
Andrzej Suchcitz: Lord Trenchard, s.49-51
Władysław Zarębczan: Jesteśmy policją papieża, s. 52-54
Jakub Teper: Muzeum policji w Paryżu, s. 55-60
Danuta Piątkowska: W nowojorskiej policji z polskim rodowodem, s. 61-67
Wiesław Piechocki: Policja w Lichtensteinie, s. 68-70
Przemysław Słowiński: Nieprzemakalny Eliot Ness, s. 71-75
Agata Bouvy: Francuscy żandarmii polskiego pochodzenia, s. 77-78
Zbigniew Judycki: Policjanci polskiego pochodzenia, s. 79-89
Lech Paszkowski: Polscy oficerowie konnej policji, s. 90-96
Ryszard Sęk: Stowarzyszenie amerykańskich policjantów polskiego pochodzenia w Chicago, s. 97-100
Katarzyna Bany: Angielski szedł mi okropnie, s. 101-103
Artur Kazimierski: Jan Piwnik. Patron świętokrzyskiej Policji, s.104-106
Leszek Smolak: Inspektor Edward Grabowiecki, s. 107-113
Aleksander Bilik: Porucznik Ronald Sieczkowski, s. 114-124
Wojciech Jałowski: Niewyjaśniona zbrodnia, s. 125-135
Przemysław Słowiński: Żołnierz, policjant, polityk, duchowny, s. 137-140
Grzegorz Gryz: Honorowy medalion pamięci „Pieta-Miednoje 1940”, s.141-142
Tadeusz Kukiz: Mój ojciec, s. 143-145
Piotr Majer: Lektury wyższych oficerów MO w czasach B. Bieruta, s. 146-149
Wiesław Piechocki: Granatowa policja a moje życie, s. 150-151
Przegląd Prasy Policyjnej, s. 152-
„Na Posterunku”: Przemówienie, 158-159
Ex libris: 160-174
Jerzy Rzeszuto: W tarnowskiej policyjnej Izbie Tradycji, s. 175-177
Dariusz Buras, Ewa Złotnicka: Hobby stróżów prawa, s. 178
Jerzy Rzeszuto: Stołeczny funkcjonariusz prawa i porządku, s. 179-181
Zbigniew Judycki: Policjant z pasją, s. 182-185
Paweł Michalak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji, s. 187-203
Maciej Świderski: Stowarzyszenie Generałów Policji RP, s. 204-205
Stowarzyszenie Muzeum Policji w Kielcach [statut], s.206-211
Działalność Stowarzyszenia Muzeum Policji w latach 2001-2007, s. 212-213
Noty o autorach, s. 214

ROK 2009

Wstęp [gen. insp. Andrzej Matejuk, komendant główny Policji]
Stanisław Kozdrowski: Szkoła Policyjna w Mostach Wielkich, s. 9-17
Piotr Majer: O trzech mitach historiografii PRL, s. 18-23
Bohdan Kabulski, Dariusz Woliński: Policjanci i ich udział w Powstaniu Warszawskim, s.25-28
Jacek Kosmaty: Tradycje szkolnictwa policyjnego na Śląsku, s. 29-34
Dariusz Buras: Wywiad konfidencjonalny, s. 35-40
Anna Fons: Dzieje budynku Szkoły Policji w Pile, s.41-44
Marian Moskal: Służba ruchu drogowego, s. 45-48
Dariusz Buras: Bale korpusu oficerów PP w II Rzeczypospolitej, s. 49-52
Anna Zadrożna: O bibliotekach policyjnych w okresie międzywojennym, s. 53-56
Zygmunt Kowalczyk: Chorągiew i sztandar, s. 57-61
Przemysław Słowiński: Oko. Allan Pinkerton, s. 63-66
Magdalena Jadczak: Szkarłatni policjanci, 67-72
Agnieszka Hamelusz: Chciałbym pracować z Polakami do końca, s. 73-74
Arkadiusz Żukowski: Czy Polacy służyli w policji RPA, s.75-76
Stanisław Sagan: Policja narodowa Islandii s.77-80
Helena Krasowska: Milicja Tatarstanu, s. 81-85
Wiesław Nowak: Na straży bezpieczeństwa powietrznych granic, s. 87-90
Dariusz Loranty: Negocjacje w BKA, s. 91-95
Magdalena Zychowicz: Bronisław Ludwikowski, s. 97-101
Ewa Złotnicka: Teściowie po śmierci, s. 102-194
Sławomir Łotysz: Jedwab przeciw kulom, s. 105-111
Andrzej Chmiel: Policja na monetach świata, s.113-117
Dariusz Strzelecki: Blacha na mundurze policjanta od 1990 roku, s. 118-122
Agnieszka Hamelusz: Policjanci zdobyli Nordkapp, s. 123-128
Anna Fons: Szacunek, wiedza, działanie, s. 129-130
Anna Lewandowska: Pięć wcieleń Marka Ciećwierza, s. 131-134
Anna Fons: Więc chodź, pomaluj mój świat, s. 135-136
Anna Lewandowska: Trzeba mu wielkiej szosy, s. 137-140
Adam Gałkowski: Zagraniczne misje pokojowe polskich policjantów, s.141-152
Teresa Błażejewska: Techniki fotograficzne w kryminalistyce, s. 153-156
Mariusz Góra: Kobiety w Policji, s. 157-159
Małgorzata Piechura: Chór KWP w Poznaniu, s. 160-163
Małgorzata Ulatowska: Z batutą przez kontynenty, s. 164-169
Robert Żółkiewski: Bałkańskie wspomnienia, s. 171-176
Exlibris: Policja w materiałach własnych, s. 177-188
Przegląd prasy: s. 189-192
Adam Grajewski: Archeologia i kryminalistyka, s. 193-197
Izabela Pajdała: Policjanci i artyści, s. 198-203
Justyna Stachniewicz: Z góry widać jak na dłoni…, s. 204-209
Sławomir Łotysz: Bomba na Expo, s. 210-212
Bogumiła Żongołłowicz: Adam Nasielski, s. 213-216
Grzegorz Jach: Program „Profilaktyka a teatr”, s. 217-221
KWP Białystok: Chór z KWP w Białymstoku, s. 222-223
Dariusz Woliński: Szkolne ćwiczenia wiejskiego policjanta, s. 224-226
Przemysław Kaczorowski: Muzeum kryminalistyki w SP w Słupsku, s.227-229
Zdzisław Centkowski: Poznańscy policjanci w Miednoje, s. 230-233
Przemysław Słowiński: 10. Rocznica IPA Polska, s. 234-241
Andrzej Mondry: System bezpieczeństwa imprez masowych, s. 242-245
Justyna Stachniewicz: Policja śpiewa artystom, s. 246-247
Małgorzata Ulatowswka: Duszpasterstwo policyjne, s. 250

ROK 2011

Od Redakcji, s. 6
Przedmowa (gen. Insp. Andrzej Matejuk, komendant główny Policji, s. 7-8
Karol Bajda: Inspektor Wiesław Nowak, s. 9-14
Dariusz Buras: Z żałobnej karty Policji Państwowej, 15-18
Adam Dobroński: Opowieść o rodzinie policyjnej, s. 19-24
Anna Fons: Nazywał się Skotnicki. Stanisław Skotnicki, s. 25-32
Daniel Głowacz: Sanacyjny komendant, s. 33-38
Marcin Goch: Kazimierz Młodzianowski, s. 39-44
Grzegorz Jach: Sprawiedliwy, s. 45-47
Jerzy Jakubowski: Szlachetny człowiek, wybitny policjant, ceniony społecznik, s. 49-53
Izabela Jankowska: Primus inter pares…, s. 55-57
Bohdan Kabulski, Dariusz Woliński: Romuald Kabulski, s.59-62
Andrzej Kotecki: Starszy przodownik Karol Stachowiak (1894-1941), s. 63-64
Zygmunt Kowalczyk: Konstanty Leon Strzelecki, s. 65-68
Anna Kozyra: Człowiek orkiestra, s. 69-72
Bogdan Krawczyk: Żmudzin-życie usłane faktami, s. 73-76
Robert Maciejczyk: Władysław Sobolewski, s. 77-80
Piotr Majer: Generał dywizji MO dr Józef Beim, s. 81-84
Tomasz Majer, Krzysztof Wojciechowski: Komendanci główni Policji, s. 85-88
Janusz Mikitin: Mistrzowie szermierki, 89-96
Andrzej Misiuk: Marian Borzęcki, komendant główny PP, s. 97-101
Adam Momot: Inspektor dr Adam Kocur, s. 103-104
Emil Noiński: Adolf Pieńkowski (1835-1867), s.105-109
Krystian Nowak, Karol Bajda: Nadinspektor Józef Jerzy Semik, s. 111-113
Andrzej Pepłoński: Inspektor Jan Płotnicki (1889-1954), s. 115-118
Jan Sęk: Pierwszy komendant, s. 119-120
Michał Śliwa: Kpt. Ignacy Boerner, s. 121-124
Marcel Tabor: Z charakterem i pasją, 125-128
Tadeusz Tomaszewski: Profesor Paweł Horoszowski, 129-133
Krzysztof Wasilewski: Franciszek Walczak, 135-137
Izabela Wójciak: Następczynie Stanisławy Paleolog, s. 139-144
Jolanta Załęczny: Ostatni komendant Policji Państwowej, s. 145-148
Anna Zielińska-Brudek: Zwyczajny i niezwyczajny, s. 149-154
Sławomir Zieliński: „W bandytce wymyślono już wszystko”, s. 155-160
Teresa Błażejewska: Pasja jak narkotyk, s. 161-168
Adam Gałkowski: Policja polska i jej ludzie, s. 169-174
Magdalena Judycka: „Pan pójdzie z nami”, s. 175-178
Zbigniew Judycki: Podhalanin z Podlasia w Warszawie, 179-186
Anna Malarczyk: Europol i policyjna dyplomacja, s. 187-190
Andrzej Mondry: Policja ma odpowiadać potrzebom społeczeństwa, s. 191-200
Bogusław Mrukot: Pozytywnie zakręcony glina, 201-206
Dorota Plucińska: Policja – nie żałuję wyborów, s. 207-2014
Józef Siwek: Policja w ochronie dziedzictwa narodowego, 215-222
Justyna Stachniewicz: Praca, która jest pasją i pasja, która jest życiem, s. 223-226
Aleksandra Wicik: Ile dziennikarza w policjancie, ile policjanta w dziennikarzu, s. 227-230
Dariusz Loranty: Z notatnika negocjatora, 231-236
Andrzej Misiewicz, Tomasz Misiewicz: Wspomnienie o Janie Misiewiczu, s. 237-241
Jarosław Moszczyński: Komputeryzacja Centralnej Registratury Daktyloskopijnej, s. 243-246
Jerzy Pisulski: Moja przygoda z kulturystyką, 247-250
Robert Żebrowski: Moje powołanie do służby w Policji, 251-256

ROK 2013

Od redakcji, s. 6
Przedmowa [nadinsp. Michał Otrębski], s. 7-8
Monika Barwik: Krajowy wykaz zabytków, s. 9-12
Jolanta Bobkowska, Jarosław Lipiński: Sala historii Policji w KWP Gdańsk, s. 13-16
Dariusz Buras: Źródła do dziejów Policji Państwowej, s. 17-22
Marek Cendrowski: Zasoby archiwalne dotyczące Policji Państwowej, s.23-26
Tomasz Dzierga: O kolekcjonerstwie, s. 27-35
Marek Gajewski: Policja Państwowa na północno-wschodnich kresach II RP, s. 37-45
Jacek Gil: Szkoła Policji w Słupsku, s. 47-51
Daniel Głowacz: Z pamiętnika przodownika Policji Państwowej, s. 53-55
Hanna Grochowska: Sala tradycji CSP w Legionowie, s. 57-58
Piotr Hapanowicz: Milicja Wolnego Miasta Krakowa, s. 59-69
Magdalena Judycka: Aspirant z pasją, s. 71-75
Jarosław Kaleta: Sala tradycji Szkoły Policji w Katowicach, s. 77-78
Marzena Kordaczuk-Wąs: Izba pamięci w Zakładzie Kynologii Policyjnej, s. 79-80
Robert Kotowski: Stanisław Durlej, s. 81-88
Grzegorz Kotwicki: Policja Województwa Śląskiego, s. 89-91
Szczepan Kowalik: Historia policji. Wystawa w Radomiu, s. 93-
Anna Kozyra: Stowarzyszenie Muzeum Policji. Historia i przyszłość, s. 101-106
B. Kusiński: Muzeum Policji Państwowej, s. 107-110
Izabela Mościcka: Eksponaty, s. 111-116
Informator UG: Muzeum Kryminalistyki, s. 117-119
Daniel Piotrowicz: Policyjna Izba Tradycji w Tarnowie, s. 121-124
Renata Przesmycka: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, s. 125-128
Zbigniew Rogala: Małe „muzeum” wielkiej historii, s. 129-135
Tomasz Safjański: Towarzystwo Historyczne „Na posterunku”, s. 137-142
Józef Siwek: Policja w ochronie dziedzictwa narodowego, s. 143-146
Władysław Stępniak: Narodowy zasób archiwalny, s. 147-149
Romuald Stępniewski: Pomnik-kamień pamiątkowy, s. 151-152
Aleksandra Szczęsna: Izba Pamięci Polskiej Policji w WSP w Szczytnie, s. 153-155
Jarosław Szymczyk, Marek Jedynak: W stronę tradycji i tożsamości, s. 157-166
Jolanta Warchoł-Tkaczyk: Lubelska Izba Pamięci, s. 167-168
Izabela Wójciak: Akta KWPP w Łucku i we Lwowie, s. 169-172
Jolanta Załęczny: Muzeum Niepodległości w Warszawie, s. 173-178
Leszek Erenfeicht: Muzeum Policji w Pradze. Skarb dobrze ukryty, s. 179-182
Leszek Erenfeicht: Mauzoleum amerykańskiej policji w Titusville, s. 183-186
Adam Gałkowski: Muzea policji i żandarmerii w Belgii, s. 187-188
Marcin Golizda-Bliziński: Muzeum policji irlandzkiej, s. 189-191
Agnieszka Hamelusz: Muzeum Policji Tatarstanu, s. 193-194
Marek Jesionkowski: Muzeum Francuskiej Żandarmerii Narodowej, s. 195-196
Helena Krasowska: Muzea policji na Ukrainie, s. 197-199
Eugeniusz Kruszewski:O duńskiej policji i jej muzeum w Kopenhadze, s. 201-204
Jakub Teper: Muzeum Policji w Paryżu, s. 205-2010
Władysław Zarębczan: Muzeum Historii karabinierów w Rzymie, s. 211-216
Zbigniew Judycki: Policyjne znaki pamięci, s. 219-260
Maksymilian Judycki: Muzea policji w świecie [wykaz adresowy], s. 261-263

ROK 2018

Od redakcji (Józef Siwek), s. 7
Zbigniew Judycki: Historyczna biografistyka policyjna (biogramy), s. 9-245
Anna Kozyra, Józef Siwek: działalność Stowarzyszenia Muzeum Policji, s. 247-252
Mirosław Jaroś: Pod obcymi sztandarami. Polacy w siłach zbrojnych i policji państw obcych, s. 253-255

ROK 2021

Zarząd Stowarzyszenia Muzeum Policji, s. 5-8
Kapituła Nagrody Honorowej „Fortite et Recte”, s. 9-10 Kapituła medalu „Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji”, s. 11-12
Kapelan Stowarzyszenia, s. 13
Recenzenci Policyjnego Magazynu Historycznego, s. 14
Członkowie Stowarzyszenia, s. 15-38
Zmarli członkowie i sympatycy SMP, s. 39-46
Anna Kozyra, Józef Siwek: Stowarzyszenie Muzeum Policji. 20 lat działalności, s. 42-51
Jacek Macyszyn: Historia i tradycja kształtowania się polskiego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, s.52-81
Polskie służby porządkowe na przestrzeni stuleci w rysunkach Marka Judyckiego, s. 82-96
Dariusz Buras: Od Milicji Obywatelskiej do Policji Państwowej, s. 97-114
Janusz Gmitruk: Ludowcy w Państwowym Korpusie Bezpieczeństwa. Policja PPP, s. 115-137
Izabela Mościcka: Przedstawienie Policji w twórczości Leopolda Lewickiego, 138-141
Dariusz Palacz: Kilka uwag o potrzebie budowy świadomości historycznej. O organach bezpieczeństwa publicznego wśród funkcjonariuszy Policji, s. 142-147
Robert Maciejczyk: Jubileusz 30-lecia Centrum Policji w Legionowie, s. 148-151
Artur Niedbała: Działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji na przykładzie Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, 152-158
Wiesław Nowak: Moje wspomnienia z działalności w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji, s. 159-168
Adam Gałkowski: O społecznej działalności w IPA i nie tylko, s. 169-171
Marian Majowicz: W nowojorskiej policji z polskim rodowodem, s. 172-175
Maksymilian Judycki: Brytyjski pomnik psów policyjnych, s. 176
Marek Jesionkowski: Z kart historii policji francuskiej, s. 183
Zawartość Policyjnego Magazynu Historycznego „Policjanci”, s. 184-189
Zawartość publikacji „100-lecie polskiej Policji. Historia i współczesność, s. 190-192

IM MEMORIA
KS. JAN KOT SAC

     8 lipca 2021 roku w warszawskim szpitalu po ciężkiej chorobie odszedł na wieczną wartę nasz przyjaciel, wspaniały kapłan i kapelan Stowarzyszenia Muzeum Policji, ksiądz Jan Kot. Człowiek o wielkim sercu, wyjątkowej subtelności i pogodzie ducha. W naszych wspomnieniach jawi się jako bliski przyjaciel, na którego zawsze można było liczyć, przyjaciel, który nigdy nie zawiódł. Wspaniały kompan do rozmów podczas, których dzielił się głęboką refleksją nad światem i kondycją człowieka, niepostrzeżenie uchylając drzwi do swojego wewnętrznego świata i głębokiej osobowości.

     Janka po raz pierwszy spotkałem w 1993 roku w redakcji pallotyńskiego miesięcznika „Nasza Rodzina” w Paryżu. Jeśli dobrze pamiętam to przyjechał po książki wydawane przez Centrum Dialogu dla seminarium w Ołtarzewie. To było krótkie, ale bardzo miłe spotkanie i od razu przypadliśmy sobie do gustu. Następny raz spotkaliśmy się dopiero po 15 latach, kiedy wróciłem z emigracyjnego pobytu we Francji i podjąłem pracę w Gabinecie Komendanta Głównego Policji. Janek był już wtedy kapelanem Komendy Głównej i spotykaliśmy się niemal codziennie przez najbliższe pięć lat. Wielokrotnie pomagałem mu w sprawach techniczno-komputerowych przepisując na dyskietki różnego rodzaje informacji dotyczące jego działalności duszpasterskiej. Wspólnie przygotowaliśmy dwie publikacje książkowe, z których jedna dotyczyła polskich kapelanów policyjnych, a druga spotkań policjantów z Janem Pawłem II. W relacjach „zawodowych” był wspaniałym partnerem i cieszył się ogromnym zaufaniem wśród policjantów starając się im pomagać w ciężkich ich chwilach życia. Traktował wszystkich z wyjątkową serdecznością bez względu na to czy miał do czynienia z generałem czy z szeregowcem.
     Po moim odejściu z KGP nadal utrzymywaliśmy kontakt odwiedzając się wzajemnie, a jego niezniszczalny mercedes był zawsze do mojej dyspozycji razem z kierowcą, kiedy tego potrzebowałem. Wielka szkoda, że to już jest historią.
     Pamięć ludzka gnieździ się głównie w sercu. Na pewno zachowamy Janka w ciepłych wspomnieniach, które przyniosą ulgę w smutnym okresie żałoby.

Zbigniew Judycki
Prezes Stowarzyszenia Muzeum Policji


ks. Jan Konstanty KOT

Kapłan Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyn). Absolwent Wyższego Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Święcenia kapłańskie: 16 maja 1978 w Ołtarzewie z rąk ks. bpa Bronisława Dąbrowskiego. W latach 1964-1972 pracował w Stoczni Gdańskiej, a następnie w Transbudzie w Gdańsku-Orunii. Zastępca prokuratora oraz radca domowy w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie 1979-1984; prokurator, radca domowy oraz członek Komisji Ekonomicznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie 1984-2000; członek Rady Ekonomicznej przy Zarządzie Prowincjonalnym Księży Pallotynów w Warszawie 1990-2000. W latach 1979-1984 zajmował się trudną młodzieżą (gitowcy, git-ludzie), a w latach 1984-1987 był spowiednikiem dwóch zgromadzeń sióstr zakonnych. W okresach wakacyjnych duszpasterz w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach k. Pruszkowa. Kapelan Komendy Stołecznej Policji (dla Pragi-Północ i Pragi-Południe) i Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego (ul. Jagiellońska) w Warszawie 2000-2002; kapelan Komendy Głównej Policji w Warszawie 2002-2021; kapelan Stowarzyszenia Muzeum Policji 2010-2021. Autor opracowania Pallotyni polscy w walce z okupantem hitlerowskim w okresie II wojny światowej) zamieszczonego w „Materiałach i studiach – Kościół katolicki na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej” (Akademia Teologii Katolickiej 1985); inicjator i redaktor Modlitewnika policjanta (Warszawa 2003, II wydanie uzupełnione 2007) oraz informatora Kapelani Policji (Legionowo 2009). Odznaczenia: złoty, srebrny i brązowy medal „Za zasługi dla Policji”, medal Pro Memoria, medal „Milito Pro Christo”, medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, odznaka honorowa NSZZ Policjantów, medal „XX-lecie NSZZP”, medal „XXV-lecia NSZZP”, odznaka honorowa Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, medal „Cordi Nobile-Szlachetnemu Sercu", medal „100-lecie powstania polskiej Policji”, Krzyż Niepodległości z Gwiazdą kl. I, medal „Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji”, medal „Nasz Honor dla Godności Polski”

KOMUNIKAT 1/2021

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosimy o uregulowanie zaległych składek członkowskich
oraz składki za rok 2021. Składkę należy przekazać na konto:
Stowarzyszenia Muzeum Policji - Alior Bank S.A. Oddział Kielce
nr konta: 41 2490 0005 0000 4530 9349 4152

     Po uregulowaniu składek zostaną przesłane znaczki opłaty członkowskiej wraz z gadzetami, a następnie po wydrukowaniu specjalny jubileuszowy numer „Policyjnego Magazynu Historycznego”.
     Nie uregulowanie w/w składki do dnia 15 lutego 2020 r. spowoduje automatyczne skreślenie z listy członków zgodnie z § 13 pkt. 2 lit. C Statutu Stowarzyszenia.
     Jednocześnie pragniemy poinformować, że w 2021 roku nasze Stowarzyszenie obchodzić będzie Jubileusz 20-lecia swojej działalności. Z tej okacji planujemy zorganizowanie imprezy integracyjnej z udziałem wszystkich członków naszej organizacji podczas której zasłużeni członkowie zostaną odznaczeni Błękitnym Krzyżem Honorowym „Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji” oraz innymi nagrodami.
     Planujemy również opracowanie specjalnego jubileuszowego numeru „Policyjnego Magazynu Historycznego”, w którym m.in. zaprezentujemy sylwetki naszych członków. W związku z tym serdecznie prosimy o odpowiedź na pytania ankiety:

1. Imię
2. Nazwisko
3. Data i miejsce urodzenia
4. Zawód
5. Stanowisko i obecne miejsce pracy
6. Działalność społeczna
7. Odznaczenia
8. Zainteresowania/hobby
9. Inne znaczące informacje, które powinny być zamieszczone w słowniku
10. Rok wstąpienia do Stowarzyszenia Muzeum Policji
11. Miejsce zamieszkania: (miasto)

     Prosimy odpowiedzieć na punkty ankiety i dołączyć fotografię typu paszportowego (jeśli informacja będzie przesyłana pocztą elektroniczną to fotografię proszę przesłać jako dobrej rozdzielczości oddzielny plik w systemie jpg).
     Za zamieszczone noty biograficzne nie pobieramy żadnych opłat.
     Odpowiedzi na punkty ankiety należy przesłać razem z fotografią w możliwie szybkim terminie, ale nie później niż do 28 lutego 2021 r. na adres:

Józef Siwek
ul. Śląska 34 m. 26
25-328 Kielce

lub pocztą elektroniczną: ribsiwek2@op.pl

 

Obok znajduje się link do oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych